Slide Background
Zülkarneyn'in kim olduğu belli oldu mu?
Yüce Allah'ın büyük bir mucizesi olarak Zülkarneyn'in kim olduğunu tüm delilleriyle sunacağım.
Güneş'İn battığı yere neden gİttİ?

Güneş'i bir bataklığa batarken nasıl buldu?

Güneş'İn doğduğu yere neden gİttİ?

Güneş'le aralarına bir siper yapılmayan kavim kimlerdi?

Build & Design
Zülkarneyn iki set arasına neden gitti?
Yecuc ve Mecuc kavimleri kimlerdi?
Zülkarneyn erİmİş demİr üzerİne neden katran döktü?

Çelikle desteklenen set neredeydi?

Set ne zaman yıkıldı?

Yecuc ve Mecuc dünyayı istila edecek mi?

Build & Design
İlk insan hakları bildirgesini kim yayımladı?
Kiros silindiri Babil'e neden gönderildi?
YAHUDİLERİ BABİL ZULMÜNDEN KİM KURTARDI?

Süleyman tapınağını kim tekrar inşa ettirdi?

BABİLLİLER NEDEN SAVAŞMADAN TESLİM OLDU?

Zülkarneyn Marduk tanrısı için ne dedi?